Управление на качеството в хотел


За да се управлява добре една организация са необходими гъвкава пазарна ориентация, стоково предлагане, съобразено с потребителското търсене, ценообразуване, кадри с изразени менаджерски умения и навици...
 

Влияние на икономическата среда върху организацията на фирма


Организационна структура на "Кауфланд", влияние на факторите на икономическата среда върху фирмата....
 

Концепция за разширяване възможностите на мениджърското управление в ресторантьорството


Това е концепция и анализ на текущото състояние и начините и методите за реализация на търговския продукт в ресторант "Оазис", к.к. Албена...
 

Доклад от проведено on-line проучване на международните пазари на пшеница


Анализирайки международната маркетингова среда, отнасяща се до производството и търговията на пшеница следва да бъдат отчетени търсенето и предлагането на пшеница в световен мащаб...
 

Ситуационен анализ


Основен предмет на упражняваната от дружеството стопанска дейност е осъществяването на специализирана извън болнична дейност, диагностика, лечение, рехабилитация, дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболяванията...
 

Планиране, подготовка и маркетинг на туристическа програма


Планирането на една програма трябва да започне с проучване на пазара. Целта на тези проучвания да се прецени коя програма ще се продава добре и кои части от програмата са от най- голямо значение за потенциалните туристи...
 

Методи за покупка


Метод на твърдия процент – ресторантьорът и търговецът се договарят да се плаща доставната цена на стоката + някакъв процент (около 10-12%) за разходи на доставчика....
 

Сравнение на 3 хотела


Сравнение на предимствата на три хотела в град Хисар - "Аугуста", "Хисар" и "Сана"...
 

Анализ на пазарната структура на икономически сектор "Хотелиерство и ресторантьорство"


Хотелиерство и ресторантьорство-особености среден размер на приходите на едно предприятие по отделните групи предприятия. Среден размер на приходите общо за всички икономически дейности...
 

Стратегически анализ на фирма


Предмет на дейност е производство на машиностроителна продукция, производство на инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина...

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Икономика и мениджмънт в хотелиерството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент